طرح تغییر ساختار هجری

دیار و نادیار

مدتی است که بحثی با عنوان تغییر طرح تغییر ساختار در سطوح مرکزیت حزب مطرح می شود که هجری سعی دارد با کسب نظر موافقین این طرح را به کنگره ۱۶ رسانده و در آنجا تصویب کند. در واقع بیش از جامعیت طرح بازی با قوانین است به نفع حفظ قدرت باند فعلی. ارائه دهنده اصلی آن نیز کریم پرویزی است. از مخالفین این طرح در مرکزیت افرادی نظیر محمد نظیف قادری، حسن شرفی، رستم جهانگیری و تیمور مصطفایی می باشند و طبیعتاً تنها کریم پرویزی با هجری هماهنگ است و از این جماعت مخالف به عنوان اتحاد نامقدس یاد می کند. مخالفین نسبت به دو مسأله در طرح بیشترین انتقاد را دارند یکی انتخاب دبیرکل در کنگره به صورت مستقیم و دوم ارزیابی عملکرد عناصر مرکزیت و پذیرش کاندیداتوری براساس آن، که قطعاً موجب حذف تعدادی از آنها خواهد شد. هر چند برآوردها آن است که این نمایش مخالفین تبلیغاتی بوده و آنها نیز بدشان نمی آید دبیر کل را رأی مستقیم مرکزیت انتخاب شود و نه همه منتخبین.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.