نشست ورشو و سرخوردگی احزاب کردی :

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

سرخوردگی احزاب کردی از این نشست به حدی است که برای نخستین بار در تاریخ این احزاب شاهد استقبال نکردن آنها از یک حرکت ضد ایرانی هستیم

اوج گرفتن اختلافات در حدک

۷ خرداد ۱۳۹۶

مصطفی مولودی دبیرکل حدک و آسو حسن زاده جانشین ایشان،طرح فعالیت نظامی جناح حدکا را موفق می دانند و خواهان تداوم فعالیت نظامی در حدک نیز هستند.

1 2 3