اصل حق تعیین سرنوشت (بخش پنجم)

27 نوامبر 2018

اصل حق تعیین سرنوشت به‌ معنی تشویق و یا ارایه‌ دستورالعمل برای تجزیه‌ و خدشه‌دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و …. نیست.

سفر هجری به آمریکا و یک نکته مهم

19 ژوئن 2018

عده ای از پیشمرگان که اتفاقا همگی جوان !! و بی تجربه هستند به داخل کشور اعزام می شوند تا هجری با خیال راحت پای میز مذاکره بتواند کمک مالی جذب کند