نتایج جالب نظر سنجی اتحاد دوباره

28 اکتبر 2020

کانال تلگرامی دیار و نادیار اخیراً نظرسنجی هایی رادر خصوص پروسه اتحاد دوباره دمکرات ها در دستور کار قرار داده که مشاهده نتایج آن بسیار معنادار و قابل تفسیر است. اینکه اغلب بر این باورند

دیار و نادیار

جنگ قدرت مانع اصلی اتحاد دو جناح!!!

19 ژانویه 2016

حدکا طی بیانیه‌ایی بصورت رسمی اعلام کرده که مشکل و مانع اصلی در اتحاد،جناح خالد عزیزی و حدک است.این اظهار نظر صریح و بی پروا حکایت از عمق شکاف و فاصله نگاه‌ها در دو جناح

1 2 3