دیار و نادیار

حزب دمکرات؛پایانی غم انگیز…!!!

24 نوامبر 2015

 (ترجمه نامه ارسالی: یکی از مخاطبان وب نوشت تریفه ی مانگ مطلبی را مبنی بر وضعیت موجود داخل کمپ و مقرهای حزب،برای این وبلاگ ارسال کرده که گویای اوضاع و شرایط کنونی حزب است و مطالعه