دیار و نادیار

در گذشت احمد قاضی

8 ژوئن 2015

 احمد قاضی روزنامه نگار ، مترجم و پژوهشگر اهل مهاباد روز یکشنبه به دلیل بیماری در بیمارستان آزادی تهران دارفانی را وداع گفت.  احسان هوشمندی یکی از آشنایان احمد قاضی در گفت و گو با