دیار و نادیار

دزدی و اختلاس در کیله شین

7 نوامبر 2015

اخیراً حدود ۷۰۰ هزار دلار در مقرات گمرکی حزب در کیله شین ربوده شده است. کاوه بهرامی جزء متهمین می باشد. گویا دزدها ارتباط کاری با وی داشته و با خبر او این اقدامات را