در درون حدکا چه می گذرد؟

23 ژانویه 2019

پس از تثبیت قدرت هجری و نهادینه شدن ساختار جدید اوضاع خوبی بر کمپ های حدکا حاکم نشد. موشک باران کمپ ها نیز بر وخامت اوضاع افزود ولی مهمتر از آن جو بدبینی از هم

دیار و نادیار

مواضع شدیداللحن پژاک در مقابل حدکا

6 اکتبر 2015

که اعلام کرده اند نیروهای جمهوری اسلامی با پوشش پیشمرگ های حدکا در مناطق مرزی فعالیت می کنند و این دست پژاک را باز نگه می دارد برای هر گونه تعرض یا کشت و کشتاری که در آینده رخ خواهد داد…