دیار و نادیار

راه اندازی مجدد تیشک: از رویا تا واقعیت

۱۴ آبان ۱۳۹۴

بازگشایی مجدد شبکه ماهواره ای تیشک به دلیل اختلافات هجری با حسن شرفی، ناراحت شدن شاهو از خروج تیشک از فرانسه، عدم همراهی کادرهای اروپا با مرکزیت عراق برای پیگیری امور ماهواره، اختلاس مالی در