دیار و نادیار

استعفای ۳ کادر مرکزیت حزب دمکرات کردستان

9 ژوئن 2015

استفای ۳ کادر مرکزیت حزب دمکرات کردستان کوهستان فتوحی، سهیلا قادری و نسرین حداد استعفا دادند برابر خبرهای رسیده از خبر نگار دیار و نادیار در کوی سنجق، سه تن از کادرهای عضو مرکزیت حدک