دیار و نادیار

کشمکش بر سر تصاحب کردن زندانیان

۱۰ دی ۱۳۹۳

کودار یا همان پژاک ،وقتی با خبر شد که زندانیان اعتصاب خود را شکسته اند،بیانیه ایی صادر کرد که این حرکت با پیشنهاد و برنامه ریزی ما صورت گرفته است …