در شکنجه گاه دمکراتها

19 مارس 2017

نحوه‌ی شکنجه و شهادت «احمد وکیلی ناطق» به بیان شاهد عینی «آقا بالا رمضانی»
نقل از کتاب شبیخون