به نام خلق کورد…

14 دسامبر 2021

🌗به نام خلق کرد به کام کومله و دموکرات/امنیت و آرامش کشور مرهون تلاش سپاه پاسداران مستند تلویزیونی به نام خلق کرد عنوان مستندی است که شبکه استانی کردستان پخش شد پرده از روایات کشتار