دستور کاوه بهرامی به سید عزیز نیکجویان

20 اکتبر 2016

رهبری حدکا همیشه از تشکیلات بسیار قوی و سازمان یافته‌ی داخل کشور خود دم می زنند ولی کسی نیست بپرسد پس این تشکیلات چرا به داد سرکوت صمدی و کاوه جوانمرد و رحیم گرگولی نرسید