تغییر آدرس کانال تلگرامی دیار و نادیار

14 نوامبر 2021

🌗 تغییر آدرس کانال تلگرامی دیار و نادیار.با توجه به بروز بخشی از مشکلات فنی، لزوم روزآمدسازی و امکان راه اندازی صفحه بحث و گفتگو، همچنین نظر به برخی سوء استفاده ها از نام دیار