دیار و نادیار

تیشک تی وی تعطیل می شود!!!

۱۱ بهمن ۱۳۹۳

بنا بر اخبار رسیده از حزب دمکرات کردستان ایران،تلویزیون تیشک،رسانه ی اصلی و تبلیغی حدکا بنا بر ادعای مسئولان حزبی،به دلایل مالی تا دو روز آینده تعطیل خواهد شد.  برای تایید این ادعا،جمال پور کریم