دیار و نادیار

روداو به داد تیشک رسید

21 نوامبر 2015

هژار برنجی کادر فنی شبکه ماهواره ای روداو (متعلق به پارتی) از اعضای وابسته به حدکا و از نزدیکان مصطفی هجری است که در راه اندازی تیشک با حزب همکاری می کند. او ۱۰ دستگاه

دیار و نادیار

راه اندازی مجدد تیشک: از رویا تا واقعیت

5 نوامبر 2015

بازگشایی مجدد شبکه ماهواره ای تیشک به دلیل اختلافات هجری با حسن شرفی، ناراحت شدن شاهو از خروج تیشک از فرانسه، عدم همراهی کادرهای اروپا با مرکزیت عراق برای پیگیری امور ماهواره، اختلاس مالی در

1 2