دیار و نادیار

علت راندن ابراهیم چوکلی مشخص شد

۱۸ آبان ۱۳۹۴

ابراهیم چوکلی(جانشین کمیسیون – نظامی و عضو علی البدل کمیته مرکزی جناح خالد عزیزی) مأموریت داشت که به مناسبت سالمرگ قاسملو و زنده نگه داشتن مناسب ۲۲ تیر مردم مناطق کردنشین را تشویق و ترغیب

1 2