خبر فوری : مرگ حسن سرسپی در سوئد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

او در حالی می میرد که جرایمی نابخشودنی چون به کشتن دادن فرزندان این مرز و بوم ، قتل ، برادر کشی ، خیانت و آشوب را در کارنامه خود داشته است .

سیل لرستان و عقده دیرین دمکرات

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

قضیه کمک به مردم سیل زده به ابزاری در دست دشمنان این مملکت تبدیل شده است که بوسیله آن عقده خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران بروز دهند .

1 2 3 14