سیل لرستان و عقده دیرین دمکرات

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

قضیه کمک به مردم سیل زده به ابزاری در دست دشمنان این مملکت تبدیل شده است که بوسیله آن عقده خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران بروز دهند .

در درون حدکا چه می گذرد؟

۳ بهمن ۱۳۹۷

پس از تثبیت قدرت هجری و نهادینه شدن ساختار جدید اوضاع خوبی بر کمپ های حدکا حاکم نشد. موشک باران کمپ ها نیز بر وخامت اوضاع افزود ولی مهمتر از آن جو بدبینی از هم

1 2 3 13