نفوذ سرویس اطلاعاتی میت در حدکا- بخش اول

22 ژانویه 2020

ارتباطات حدکا و ترکیه چند سالی است که روند صعودی و رو به افزایشی را طی می کند. از تردد مقامات رسمی حدکا به کنسولگری ترکیه در اربیل گرفته تا ارتباطات پنهان با میت ترکیه!

1 2 3 4 5 18