دیار و نادیار

وخامت اوضاع مالی حدک

17 ژانویه 2015

خوانندگان عزیز همچنانکه استحضاردارید مدتی است حکومت اقلیم به انحاء مختلف احزاب کردی مخالف جمهوری اسلامی را که روزی روزگاری حقوقهای آنچنانی از اقلیم دریافت میکردند زیرفشارقرار داده و این فشارها و قطعی بودجه و

دیار و نادیار

انحرافات جنسی و فساد اخلاقی مصطفی مولودی

10 ژانویه 2015

با لاپوشانی حزب،این بار همسر مصطفی مولودی لب به سخن گشود.حزب هر بار سعی داشت فساد و مشکلات اخلاقی مصطفی مولودی را لاپوشانی نماید اما این بار همسرش که از رفتارهای او جان به لب

1 10 11 12