دیار ونادیار

حسین یزدان پناه سرکرده حزب آزادی کردستان مورد سوء قصد قرار گرفت

۴ مهر ۱۳۹۴

مقارن ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه به وقت اقلیم کردستان عراق،رحیم مصطفایی پیشمرگ قدیمی گروهک تروریستی حزب آزادی کردستان (اهل کرمانشاه)با ۳ تن از پیشمرگان دیگر حسین یزدان پناه درگیر شد که در نتیجه این درگیری مسلحانه