دیار و نادیار

افشای سند ارتباط حزب آزادی کردستان با موساد

23 دسامبر 2015

تعریف و تمجید بی سابقه روزنامه های اسرائیلی از حسین یزدان پناه کمی معنادار به نظر می رسد.  حزب آزادی کردستان یا همان گروه موسوم به حسین یزدان پناه که سالها بعد از به جریان افتادن

دیار ونادیار

حسین یزدان پناه سرکرده حزب آزادی کردستان مورد سوء قصد قرار گرفت

26 سپتامبر 2015

مقارن ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه به وقت اقلیم کردستان عراق،رحیم مصطفایی پیشمرگ قدیمی گروهک تروریستی حزب آزادی کردستان (اهل کرمانشاه)با ۳ تن از پیشمرگان دیگر حسین یزدان پناه درگیر شد که در نتیجه این درگیری مسلحانه