۸۰ میلیون تروریست !!

14 آوریل 2019

سپاه پاسدارن ۸۰ میلیون عضو دارد که اگر سپاه را سازمانی تروریستی بدانیم باید تمام ملت ایران را تروریست بخوانیم

1 2 3 39