دیار و نادیار

ناسیونالیسم کرد و رهبران کمپ نشینش

۲۲ آبان ۱۳۹۴

در کنار حزب دمکرات کردستان ایران به مثابه شناخته شده ترین حزب ناسیونالیستی کردستان ایران و یک جریان کاملا ارتجاعی و ضد انسانی،گرایش ناسیونالیستی درون کومه له نیز سالها قبل در قامت حزب کومله کردستان

دیار و نادیار

فصلی نو از اختلافات درونی حدکا

۱۷ اسفند ۱۳۹۳

چند روز پیش حسب گفتگو با یکی از نزدیکان دکتر میرو علیار خبردار شدیم که علیار و هجری هم به جمع افرادی که در حدکا با همدیگر مشکل دارند اضافه شده است؛شاید کمتر کسی حتی

دیار و نادیار

تیشک تی وی تعطیل شد!

۱۷ بهمن ۱۳۹۳

پیرو اخبار قبلی که حاکی ازتعطیلی تیشک تی وی_کانال تلویزیونی حزب دمکرات کردستان ایران-بود به اطلاع خوانندگان عزیز میرساند که این تلویزیون از امروز رسماً تعطیل وبرنامه هایش متوقف شد.بگفته یکی از کارکنان این شبکه،تعطیلی

1 5 6 7