دیار و نادیار

قادر کریمی قربانی کدام سیاست؟

24 می 2015

خبرهای تداوم درگیری بین پ.ک.ک و حدکا حاکی از کشته و زخمی شدن چند نفر از حدکا در این درگیری ها میباشد.تاکنون مشخصات یکی از این قربانیان به نام “قادر کریمی” به دستمان رسیده است.رهبران

1 4 5 6