پسان پسانی ڕاسان

28 نوامبر 2017

ڕاسان لە هەمبانە بۆرینە یی مام هەژار دا بە واتایی دەست بەرز کردنەوە بۆ هەڕەشە ، دست بلند کردن به قصد تهدید ، ژست هجوم به خود گرفتن هاتووە 

اوج گرفتن اختلافات در حدک

28 می 2017

مصطفی مولودی دبیرکل حدک و آسو حسن زاده جانشین ایشان،طرح فعالیت نظامی جناح حدکا را موفق می دانند و خواهان تداوم فعالیت نظامی در حدک نیز هستند.

1 2 3 4 5