دیار و نادیار

باج گیری یا روژهلات محوری؟!

19 جولای 2015

هر قاچاقچی باید بابت هر بار ۱۶$ بپردازند،ولی اگر حدک و حدکا توافقی نکنند و هرکدام جداگانه از قاچاقچیان سرانه بگیرند،آنوقت هر قاچاقچی بابت باری که می آورد باید حدود ۳۲$ به دو طرف بپردازد…