۸۰ میلیون تروریست !!

14 آوریل 2019

سپاه پاسدارن ۸۰ میلیون عضو دارد که اگر سپاه را سازمانی تروریستی بدانیم باید تمام ملت ایران را تروریست بخوانیم

سیل لرستان و عقده دیرین دمکرات

7 آوریل 2019

قضیه کمک به مردم سیل زده به ابزاری در دست دشمنان این مملکت تبدیل شده است که بوسیله آن عقده خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران بروز دهند .

در شکنجه گاه دمکراتها

19 مارس 2017

نحوه‌ی شکنجه و شهادت «احمد وکیلی ناطق» به بیان شاهد عینی «آقا بالا رمضانی»
نقل از کتاب شبیخون