۸۰ میلیون تروریست !!

۲۵ فروردین ۱۳۹۸

سپاه پاسدارن ۸۰ میلیون عضو دارد که اگر سپاه را سازمانی تروریستی بدانیم باید تمام ملت ایران را تروریست بخوانیم

سیل لرستان و عقده دیرین دمکرات

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

قضیه کمک به مردم سیل زده به ابزاری در دست دشمنان این مملکت تبدیل شده است که بوسیله آن عقده خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران بروز دهند .

در شکنجه گاه دمکراتها

۲۹ اسفند ۱۳۹۵

نحوه‌ی شکنجه و شهادت «احمد وکیلی ناطق» به بیان شاهد عینی «آقا بالا رمضانی»
نقل از کتاب شبیخون