عبرت های مرگ چکو برای رهبران حدکا

2 آگوست 2016

باند جنایات و جاسوسی که متشکل از مصطفی هجری،شاهو حسینی و چکو رحیمی بود و با فروش اطلاعات ناشی از جاسوسی برای بیگانگان به پول های هنگفتی رسیدند…

دیار و نادیار

ممنوعیت استفاده از فیس بوک در کمپ های حزب

15 دسامبر 2015

اوج دمکراسی در حزب دمکرات با سانسور فیسبوک به نمایش درآمد. این تصمیم به دستور مستقیم هجری و با موافقیت شاهو حسینی اجرایی گردیده است. هجری معتقد است فیسبوک باعث شده پیشمرگه ها نسبت به