دیار و نادیار

سخنان مهم حسن زاده درخصوص بازگشت به ایران

24 نوامبر 2015

عبدالله حسن زاده«دبیرکل پیشین حزب دمکرات» طی سخنانی در جلسه ای خصوصی در مورد خروج اعضای حزب از اقلیم و عزیمت به کشورهای اروپایی گفته است: “من کسی را تشویق به رفتن اروپا نمی کنم

1 2