دیار و نادیار

بازی اتحاد کومله ها،با دخالت های پشت پرده عبدالله مهتدی،رسما شکست خورد!

6 ژانویه 2016

 در روزهای گذشته مطلع شدیم که گروهکهای موسوم به کومله ایلخانی زاده”کومله زحمتکشان کردستان”،جریان منشعبین و منتقدین کومله مهتدی و همچنین فراکسیون سوسیالیستی کومله،جریان منشعبین و منتقدین کومله علیزاده،بالاخره پس از کلی خبرپراکنی و برگزاری