دیار و نادیار

بازی اتحاد کومله ها،با دخالت های پشت پرده عبدالله مهتدی،رسما شکست خورد!

۱۶ دی ۱۳۹۴

 در روزهای گذشته مطلع شدیم که گروهکهای موسوم به کومله ایلخانی زاده”کومله زحمتکشان کردستان”،جریان منشعبین و منتقدین کومله مهتدی و همچنین فراکسیون سوسیالیستی کومله،جریان منشعبین و منتقدین کومله علیزاده،بالاخره پس از کلی خبرپراکنی و برگزاری