نظر سنجی سایت دیار و نادیار

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

سایت دیار و نادیار در چند روز گذشته اقدام به برگزاری نظر سنجی تلگرامی نموده است که در آن از شرکت کنندگان پرسیده شده است که ” بنظر شما کدامیک از خبرنگاران حوزه کوردی، نان

دیار و نادیار

علی جوانمردی و تجزیه طلبی ۲

۲۲ شهریور ۱۳۹۴

در مطلب پیشین که در این خصوص در دیارو نادیار منتشر شد، برخی ابعاد شخصیتی علی جوانمردی و علت عناد او با یکپارچگی ایران واحد و دفاع او از جاسوس هسته ای ایران مشخص گردید.