دیار و نادیار

چند سوال از رهبران کومله!

6 ژانویه 2016

دیار و نادیار به نقل از آکام نیوز:آقایان رهبران کومله؛عبدالله مهتدی و آقای عمر ایلخانی زاده،بنده به عنوان یک شهروند کرد،چند سوال از شما دارم! مطمئن هستم به خاطر اینکه از طریق آکام نیوز،سوالاتم را