خبر فوری؛قادر وریا استعفا داد

20 می 2017

ابن مسائل بیانگر وضعیت وخیم و بحرانی حزب دمکرات است که اختلافات شخصی و سلیقه ایی و کشمکش های موجود بین اعضای رهبری، این حزب را به سراشیبی سقوط و انحلال کشانده است.