دیار و نادیار

وضعیت فرزندان محمد نظیف قادری

7 نوامبر 2015

محمد نظیف قادری از معدود افراد حزب دمکرات است که بنا به مناصب حزبی به ویژه مسئولیت مقر بغداد در زمان رژیم بعث که شائبه همکاری وی با استخبارات نیز وجود دارد، توانسته است موقعیت

دیار و نادیار

محمد نظیف قادری

26 فوریه 2015

در ادامه برنامەی زیر ذرّەبین تریفه،همانطور که اعلام کرده بودیم،اینبار محمد نظیف قادری عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) را زیر ذرّەبین خواهیم برد و ابعاد مختلف زندگی ایشان را مورد تجزیه و