دیار و نادیار

نتایج مذاکرات وین و ترس احزاب کردی!!!

4 جولای 2015

با ادامه مذاکرات و نشست های کشورهای موسوم به ۵+۱ با ایران در وین انتظار می رود که نتایج مثبتی را در بر داشته باشد.حال سوال اینجاست نتایج مذاکرات چه تاثیری بر احزاب خواهد داشت؟