دیارو نادیار

ادعاهای خنده دار دبیرکل حزب دمکرات

15 دسامبر 2015

ضعف نگرش و بینش سیاسی هجری و بی خبری و بی سوادی او صرفاً محدود به اوضاع شرق کردستان نبوده و ایشان گویا از رویدادهای منطقه ای نیز عقب هستند. دبیرکل حزب دمکرات (جناح حاکم)

دیار و نادیار

کارشکنی ها در مسیر اتحاد

14 نوامبر 2015

بنا به گزارشات ارسالی به دیار و نادیار اعتراضات اعضاء نسبت به اتحاد بین دو جناح حزب یعنی حدکا و حدک هر روز رو به گسترش بوده و برخی کمیته‌های جغرافیایی در اروپا و آمریکا

دیار و نادیار

حدکا،موضعی از روی اجبار!

6 اکتبر 2015

 سنگین شدن وزن حدک در مقابل حدکا در معادلات منطقه،منفور شدن چهره حدکا خصوصا شخص هجری در خصوص به بنبست رسیدن اتحاد در میان مردم،و….. دلایلی است که حدکا و هجری را مجبور کرده است

مشاجره تلفنى مصطفى هجرى و عبدالله مهتدى

3 جولای 2015

پس از آنکه کومله مهتدی ازطرف UNPO بعنوان عضو رسمی پدیرفته شد و این پذیرش خوشحالی زیادی را برای اعضای این گروه در پی داشت؛گویا جناب مصطفی هجری!درجریان یک مکالمه تلفنی با عبه مهتدی! به

1 10 11 12 13