دیار و نادیار

جنگ قدرت،مصطفی هجری را به کجا کشاند…!!!

27 می 2015

 پس از نشان دادن نیت خیر خالد عزیزی برای اتحاد حزب دمکرات،در خصوص اینکه تلویزیون تیشک (جناح حدکا-مصطفی هجری) قطع شده است و در نامه ایی کتباٌ و رسماٌ از جناح حدکا درخواست کرد که

دیار ونادیار

بدون شرح!

26 می 2015

پسرم آسوده بخواب، به لطف خون تو کاک مصطفی مشغول خوشگذرانی است!

دیار و نادیار

فصلی نو از اختلافات درونی حدکا

8 مارس 2015

چند روز پیش حسب گفتگو با یکی از نزدیکان دکتر میرو علیار خبردار شدیم که علیار و هجری هم به جمع افرادی که در حدکا با همدیگر مشکل دارند اضافه شده است؛شاید کمتر کسی حتی

دیار و نادیار

مصطفی هجری

24 فوریه 2015

هر هفته یک نفر از اعضای رهبری یا اشخاص مطرح و چهره های شناخته شده ی حزب را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و از دیدگاهی منتقدانه و واقع گرایانه…..

1 11 12 13