کمک های مالی که در اروپا جمع آوری شد؛به کجا رفت؟

11 سپتامبر 2016

حال این سوال برای هر کسی پیش می آید که این مبالغ که مسئولین و رهبری حدکا به عنوان کمک به خانواده‌های کشته شده‌های “خیزش” جمع آوری کرده‌اند،به کجا رفته‌ است و در چه راهی خرج می شود و در حساب چه کسی است؟