نتایج جالب نظر سنجی اتحاد دوباره

28 اکتبر 2020

کانال تلگرامی دیار و نادیار اخیراً نظرسنجی هایی رادر خصوص پروسه اتحاد دوباره دمکرات ها در دستور کار قرار داده که مشاهده نتایج آن بسیار معنادار و قابل تفسیر است. اینکه اغلب بر این باورند

نظر سنجی سایت دیار و نادیار

6 آگوست 2019

سایت دیار و نادیار در چند روز گذشته اقدام به برگزاری نظر سنجی تلگرامی نموده است که در آن از شرکت کنندگان پرسیده شده است که ” بنظر شما کدامیک از خبرنگاران حوزه کوردی، نان