حزب پاک و حسین یزدانپناه

23 نوامبر 2021

حزب منحله آزادی کردستان یک گروهک تروریستی است که علیه کوردها فعالیت دارد/بی رحمی حسین یزدان پناه در حق هم حزبی هایش به گزارش دیار و ناویار_روح الله زرین تحلیلگر رسانه در حوزه بین الملل

1 2