سفر هجری به آمریکا و یک نکته مهم

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

عده ای از پیشمرگان که اتفاقا همگی جوان !! و بی تجربه هستند به داخل کشور اعزام می شوند تا هجری با خیال راحت پای میز مذاکره بتواند کمک مالی جذب کند

حزب دمکرات،جولانگاه سابقه دارها

۱۹ تیر ۱۳۹۶

افرادی نیز هستند که به دلایلی به قول خودشان امنیتی یا فساد حاد اخلاقی از حزب اخراج شده است ولی جناح مقابل بدون هیچ ممانعتی و صرفا به رغم رقابت و تبلیغات آغوش برای ایشان باز کرده است.

1 2