سفر هجری به آمریکا و یک نکته مهم

19 ژوئن 2018

عده ای از پیشمرگان که اتفاقا همگی جوان !! و بی تجربه هستند به داخل کشور اعزام می شوند تا هجری با خیال راحت پای میز مذاکره بتواند کمک مالی جذب کند

حزب دمکرات،جولانگاه سابقه دارها

10 جولای 2017

افرادی نیز هستند که به دلایلی به قول خودشان امنیتی یا فساد حاد اخلاقی از حزب اخراج شده است ولی جناح مقابل بدون هیچ ممانعتی و صرفا به رغم رقابت و تبلیغات آغوش برای ایشان باز کرده است.

1 2