دیار و نادیار

اطلاعیه حدکا جنجال به پا می کند!

31 جولای 2015

در چند روز اخیر بعضی رسانه ها از حضور دو نفر خارجی اهل آمریکا و اسکاتلند به نام های “رایان” و “آلین” در صفوف پیشمرگ های حزب دمکرات کردستان سخن گفتند.بنا به گزارش ها این