دیار و نادیار

ادامه درگیری های حدکا و پ.ک.ک

24 می 2015

به استحضار خوانندگان عزیز میرساند که درادامه درگیری شدید بین نیروهای پ.ک.ک وحدکا،این بار پیشمرگه های حدکا به یکی از پاسگاههای پ.ک.ک حمله میکنند و تمامی نیروهای این پاسگاه را به گروگان میگیرند.خبرهای دیگر حاکی

1 2 3 4 5