دیار و نادیار

ادامه درگیری های حدکا و پ.ک.ک (۲)

24 می 2015

اخبار تکمیلی از ادامه درگیری های همه جانبه بین پ.ک.ک و حدکا حاکی از آن است که بدنبال حمله یک تیم از حزب دمکرات به یکی از پاسگاههای پ.ک.ک،نیروهای پژاک و پ.ک.ک تهدید کرده اند

دیار و نادیار

قادر کریمی قربانی کدام سیاست؟

24 می 2015

خبرهای تداوم درگیری بین پ.ک.ک و حدکا حاکی از کشته و زخمی شدن چند نفر از حدکا در این درگیری ها میباشد.تاکنون مشخصات یکی از این قربانیان به نام “قادر کریمی” به دستمان رسیده است.رهبران

1 3 4 5