دیار و نادیار

بررسی علت مرگ چکو رحیمی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

پسران چکو (آکام و آرمان) نسبت به رهبری حزب معترض و خواهان شناسایی عوامل قتل پدرشان و قصاص می باشند.

عبرت های مرگ چکو برای رهبران حدکا

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

باند جنایات و جاسوسی که متشکل از مصطفی هجری،شاهو حسینی و چکو رحیمی بود و با فروش اطلاعات ناشی از جاسوسی برای بیگانگان به پول های هنگفتی رسیدند…