دستور کاوه بهرامی به سید عزیز نیکجویان

20 اکتبر 2016

رهبری حدکا همیشه از تشکیلات بسیار قوی و سازمان یافته‌ی داخل کشور خود دم می زنند ولی کسی نیست بپرسد پس این تشکیلات چرا به داد سرکوت صمدی و کاوه جوانمرد و رحیم گرگولی نرسید

دیار و نادیار

دزدی و اختلاس در کیله شین

7 نوامبر 2015

اخیراً حدود ۷۰۰ هزار دلار در مقرات گمرکی حزب در کیله شین ربوده شده است. کاوه بهرامی جزء متهمین می باشد. گویا دزدها ارتباط کاری با وی داشته و با خبر او این اقدامات را

1 2