دیار و نادیار

آخرین وضعیت حضور در کیله شین

10 نوامبر 2015

کریم پرویزی، چکو و حسن شرفی عنوان نمودند که حزب در کوی سنجق ماندگار نیست و جابجا خواهد شد و بنظر می رسد در آینده به قندیل خواهد رفت. پارتی نیز در این راستا نقش

دیار و نادیار

فشار اقلیم برای جابجایی گروه به قندیل

2 نوامبر 2015

برخی عناصر مرکزیت حدکا نظیر کریم پرویزی عنوان نموده اند فشار حکومت اقلیم برای انتقال مقرات حزب به منطقه ای دیگر (بعد از کنگره ۱۶ حزب) آغاز شده است و گفته اند به غیر از

1 2