کنگره ۱۷ حدک به روایت حاشیه ها …

3 دسامبر 2019

بالاخره کنگره ۱۷ حدک که از ما هها قبل با کلی حرف و حدیث به تعویق افتاده بود در مورخه ۱۹ آبان ماه پس از کلی موش و گربه بازی امنیتی آغاز شد و پس