مشاجره تلفنى مصطفى هجرى و عبدالله مهتدى

3 جولای 2015

پس از آنکه کومله مهتدی ازطرف UNPO بعنوان عضو رسمی پدیرفته شد و این پذیرش خوشحالی زیادی را برای اعضای این گروه در پی داشت؛گویا جناب مصطفی هجری!درجریان یک مکالمه تلفنی با عبه مهتدی! به